dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25-10-2016

Szanowni Państwo

 W celu bliższego zapoznania się ze złożonymi ofertami oraz rzetelnego sprawdzenia punktu dotyczącego atrakcyjności, chcemy zaprosić wszystkich oferentów na spotkanie i przedstawienie programu podczas prezentacji.

Szczegółowe terminy zostaną ustalone z każdym z oferentów indywidualnie.

W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni przesunąć datę wyboru oferenta do 30-11-2016.