Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Informatyka, Grafika, Informatyczne Techniki Zarządzania, Zarządzanie i Administracja WIT, niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji komunikacyjnych, kompetencji w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez poszerzenie zakresu i polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier WSISiZ w okresie od 1.10.2016 do 30.09.2019..