Rekrutacja

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM i DORADCĄ DS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów WSISiZ do bezpłatnego uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutację rozpoczynamy od 1-01-2017 i będzie trwała w sposób ciągły do końca trwania Projektu.

Studenci zainteresowani uczestnictwem, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem, wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, podpisaniem swoim czytelnym podpisem i dostarczenie go w formie skanu do Biura Karier za pośrednictwem e-mail: abk@wit.edu.pl

Po weryfikacji złożonego Formularza zgłoszeniowego i podjęciu decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu, pracownicy Biura Karier poinformują Studenta (w sposób mailowy lub telefonicznie) w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, o zakwalifikowaniu się do Projektu i dacie oraz miejscu pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

Spotkania z doradcą, to szansa na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu efektywnego poszukiwania pracy. Każdy uczestnik Projektu będzie miał możliwość wykonania testu swoich kompetencji i zapoznania się ze swoimi mocnymi stronami, które wykorzysta w rekrutacjach na wybrane stanowiska pracy.  Testy kompetencyjne wykonywane sa on-line i omawiane na spotkaniu z doradcą zawodowym.

Na spotkaniach będzie można poznać zasady pisania CV i listu motywacyjnego, jak również symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Doradztwo prowadzi mgr Ewelina Malarowska

WARSZTATY KOMPETENCYJNO-PRZEDSIĘBIORCZE

Zapraszamy na warsztaty w trakcie całego czasu trwania Projektu. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie w formie skanu na abk@wit.edu.pl  formularza zgłoszeniowego na warsztaty ( dostępny poniżej)

Warsztaty to duża szansa na pozyskanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii oraz rynku działalności gospodarczej.

Warsztaty prowadzi Pani dr Anna Bugalska.

Anna Bugalska od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.

Przez 7 lat Dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

 

PROGRAM:

 1. Rozumienie kariery
 2. Typy karier
 3. Uwarunkowania polskiego rynku pracy
 4. Odpowiedzialność za rozwój kariery
 5. Określenie własnych kompetencji i potencjału – testy
 6. Zestaw potrzebnych kompetencji od współczesnego pracownika
 7. Określenie kierunków własnego rozwoju
 8. Metody rozwoju kompetencji
 9. Planowanie własnego rozwoju
 10. Indywidualny Plan Rozwoju
 11. Bycie przedsiębiorcą
 12. Procedury uruchamiania działalności gospodarczej, wybór formy prawnej

Prosimy sprawdzać zakładkę HARMONOGRAM, gdzie będą aktualne terminy nt naboru na warsztaty kompetencyjno-przedsiębiorcze.

 Dokumenty do pobrania